nrc media logo

Feiten en cijfers

NRC bereikt als nieuwsmerk maandelijks 4,1 miljoen Nederlanders en is daarmee de kortste weg naar het meest selectieve bereik in hoogopgeleide, kapitaalkrachtige Nederlanders die de tijd nemen voor onze content. De betalende NRC-lezer is betrokken en verbindt zich minimaal één jaar aan NRC.

Print
1,4 miljoen lezers
per maand

nrc.nl
41,5 miljoen pageviews
per maand

Podcast
1,8 miljoen downloads
per maand

Print

NRC bereikt met NRC Doordeweeks en NRC Weekend in totaal bijna 1,4 miljoen lezers per maand. Onze lezers lezen gemiddeld ook erg lang: NRC Weekend is één van de dagbladen in Nederland met de langste leesduur.

Digitaal

Maandelijks bereikt nrc.nl gemiddeld 3,3 miljoen Nederlanders (13+). Het aantal betalende lezers op nrc.nl stijgt en onze online artikelen hebben eveneens een lange leesduur. Nieuwsbrieven en sociale media worden verder ingezet om het digitale bereik van NRC te vergroten.

41,5 miljoen

pageviews per maand

260.000 unieke e-mailadressen geabonneerd op onze nieuwsbrieven

nrc.nl heeft een gemiddelde time on page van 3 minuten

Uw advertentie heeft een gemiddelde actieve time in view van 18 seconden

260.000 unieke e-mailadressen geabonneerd op onze nieuwsbrieven

nrc.nl heeft een gemiddelde time on page van 3 minuten

Uw advertentie heeft een gemiddelde actieve time in view van 18 seconden

18 seconden actief in beeld bij de lezer

Dankzij onze meetmethode MOAT weten we met zekerheid dat uw advertentie gemiddeld 18 seconden actief in-view is, wanneer onze lezers op nrc.nl actief zijn.

Asynschroon inladen

nrc.nl laadt advertenties asynchroon in: de advertentie laadt ‘on-scroll’, dus pas als deze daadwerkelijk zichtbaar is voor de bezoeker van de desbetreffende pagina.

Podcasts

Onze podcasts NRC Haagse Zaken (over politiek), NRC Onbehaarde Apen (over wetenschap) en NRC Vandaag (één nieuwsverhaal, elke werkdag) groeien wekelijks in het aantal downloads per aflevering. Daarmee bereikt u luisteraars met uw commerciële boodschap wanneer zij on-the-go en volledig geconcentreerd zijn.

gemiddeld

1,8 miljoen downloads

totaal per maand

van de luisteraars van NRC Vandaag
geeft aan altijd te luisteren

van onze luisteraars is 25 tot 34 jaar oud

Over de NRC-lezer

NRC heeft het meest selectieve bereik in de hoogste sociale klasse (AB1) en in HBO+ opgeleiden van alle dagbladen in Nederland. Daarmee is NRC de kortste weg naar hoogopgeleide, kapitaalkrachtige Nederlanders die daarnaast bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in o.a. kunst, cultuur en economie.

A

B1

B2/C/D

A

B1

B2/C/D

A

B1

B2/C/D

Sociale klasse

NRC-lezers zijn oververtegenwoordigd in de sociale klasse AB1. Deze sociale klasse is samengesteld uit de hoogst gevolgde opleiding en het beroep van de hoofdkostwinnaar.

W1(hoog)

W2

W3

W1(hoog)

W2

W3

W1(hoog)

W2

W3

Welstandsklasse

Lezers van NRC zijn kapitaalkrachtig: zowel print als online bereiken we veel lezers uit de hoogste welstandsklasse. De welstandsklasse is samengesteld uit het bruto huishoudinkomen per jaar, opleiding huishouden en het bezit eigen huis.

68% Hoog
23% Middel
9% Laag

NRC

Gemiddeld Nederland

48% Hoog
39% Middel
13% Laag

NRC

Gemiddeld Nederland

Opleidingsniveau

Zowel print als online bereiken wij de hoogopgeleide lezer (HBO+), tevens met een hoge selectiviteit.

Leeftijdsverdeling

De traditionele dagbladlezer is iets ouder dan gemiddelde Nederlander. Een kwart van onze printlezers is 35 jaar of jonger. Online is een derde van onze lezers 35 jaar of jonger.

Jonger dan 18 18-34 35-54 55-64 65+
8%
17%
22%
20%
33%
Jonger dan 18 18-34 35-54 55-64 65+
4%
27%
36%
17%
16%
Jonger dan 18 18-34 35-54 55-64 65+
7%
25%
31%
16%
21%

Interesses NRC-lezer

De NRC-lezer is bovengemiddeld geïnteresseerd in onderwerpen op het gebied van kunst, cultuur en literatuur. Daarnaast heeft de NRC-lezer meer dan gemiddeld interesse in economische en financiële onderwerpen, ontwikkelingshulp en politiek. De grafiek toont percentages.

Meer informatie

Heeft u interesse om te adverteren in één van onze titels of wilt u graag meer weten?
Wij helpen u graag persoonlijk verder.

Bronnen print: NOM Mediamerken 2020 I, NPM 2021-I, NOM NPM 2020-III, NOM NPM 2020-II
Bronnen digitaal: NOBO periode december 2019 - mei 2020, Eigen opgave, Google Analytics, MOAT
Bronnen podcasts: Art19 aantal downloads periode oktober 2020 - januari 2021, Eigen luisteronderzoek NRC 2020
Bronnen NRC-lezer: NOM Mediamerken 2020 I, NPDM 2020 (incl. NPM 2020-I)

Cijfers over de NRC-lezer zijn gemeten op basis van weekbereik.