Advertentiespecificaties

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over het aanleveren van uw advertentie en de specificaties. Daarnaast vindt u overige praktische informatie.

Aanleveren printadvertenties

Advertenties kunt u bij ons aanleveren via het e-mailadres traffic@nrc.nl. Om u nog efficiënter van dienst te kunnen zijn, zijn wij de advertentie portal aan het vernieuwen.
U ontvangt daar binnenkort meer informatie over.

 

Aanleveren online advertenties

Materiaal voor online advertenties kunt u aanleveren via het e-mailadres onlineadverteren@nrc.nl. Denk bij het aanleveren van materiaal voor een online advertentie aan de volgende eisen:

 • Materiaal uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de campagne aanleveren. Bij het materiaal een werkende link (URL) aanleveren. Materiaal kan worden aangeleverd als: HTML5, .gif, .jpg of 3rd party tag
 • Bij NRC Media zijn templates aanwezig voor alle Rich Media-formaten
 • De landingspagina van de advertentie dient in een nieuw venster geopend te worden
 • Geluid is toegestaan, mits User Initiated, met een frequency cap van 3 over de campagneperiode en geen loop

Specificaties print

Onze digitale standaard voor advertentiebestanden is Certified PDF (cPDF). Denk daarnaast aan de volgende eisen:

 • Aanleveren zonder transparantie, zonder afloop en zonder paskruizen en snijtekens
 • Kleurprofiel Photoshop voor omzetten naar CMYK: ISOnewspaper26v4
 • Joboptions voor exporteren naar PDF in InDesign: NewspaperAds_1v4_IND4
 • Full colour-advertenties aanleveren in CMYK, 300 dpi, géén RGB
 • Zwart-wit advertenties aanleveren in grijswaarden, niet als CMYK of RGB
 • Voor technische vragen met betrekking tot het aanleveren van materiaal verwijzen wij u door naar printarena.nl

 

Specificaties online

De specificaties van online adverteren kunt u onderstaand vinden. Voor overige vragen kunt u mailen naar onlineadverteren@nrc.nl.

ClickTag-implementatie
Bij het gebruik van een HTML5-banner dient u de volgende code in het bestand te verwerken. Opmerking: om deze aanpassingen te doen is een text editor nodig. Wij raden hiervoor Sublime Text aan.


Stap 1: Link het script van AppNexus aan de banner

Voeg de AppNexus HTML5 Library toe in de <head> van het index.html bestand. Dit doet u door de volgende <script>-tag de kopiëren en plakken tussen <head> en </head>.

<script type="text/javascript" src="https://acdn.adnxs.com/html5-lib/1.3.0/appnexus-html5-lib.min.js"></script>

Stap 2: Verwijs de banner naar het script uit stap 1
Door de volgende code te gebruiken en het klikbare element (meestal <a href…>) als weergegeven over te nemen, verwijst het klikbare element naar het script uit stap 1.

<body>

<a href="javascript:void(0)" onClick="window.open(APPNEXUS.getClickTag(), '_blank');">

<!— De code van de banner komt hier -->

</a>

</body>

 

Stap 3: Testen
Sla het .html-bestand op en open het in uw webbrowser. Voeg ?clickTag=https://www.nrc.nl toe aan het eind van de URL in de adresbalk.

Ververs de pagina en klik op de banner. Onze website, nrc.nl, zou moeten openen in een nieuw venster van uw browser.

Bewijsnummers

NRC Media heeft een eigen modern, digitaal bewijsnummeringssysteem. De bewijsnummers van NRC Media zijn hiermee beschikbaar via het online platform van digitale bewijsnummering, ePublisher. Dit is een samenwerking met de onafhankelijke partij Ebiquity. De introductie van digitale bewijsnummering levert u als adverteerder belangrijke voordelen op:

 • De advertenties kunnen direct op de dag van plaatsing worden bekeken (na 13:00 uur)
 • Digitale bewijsnummering geeft volledige (order)informatie
 • In één oogopslag is duidelijk om welke advertentie(s) het gaat
 • Op de dag van plaatsing ontvangt u een e-mail om het desbetreffende bewijsnummer online te bekijken.

Facturatie advertentiemarkt

U kunt met uw vragen over facturen terecht bij de afdeling administratie. De afdeling is bereikbaar op het telefoonnummer +31(0)20 – 755 3219 of per e-mail via administratie@nrc.nl.

Reguliere sluitingstijden

Per 14 februari 2017 gelden de volgende sluitingstijden voor NRC Doordeweeks, NRC Weekend, nrc.next op zaterdag, Familieberichten en NRC Huizen.

NRC Doordeweeks & NRC Weekend
Product Verschijning Deadline reserveren Deadline materiaal
Nieuws nrc.next & NRC Handelsblad maandag vrijdag 12:00 uur vrijdag 15:00 uur
dinsdag maandag 12:00 uur maandag 15:00 uur
woensdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur
donderdag woensdag 12:00 uur woensdag 15:00 uur
vrijdag donderdag 12:00 uur donderdag 15:00 uur
Nieuws en weekoverzicht NRC Weekend zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur

Katernen
Product Verschijning Deadline reserveren Deadline materiaal
Economie/Sport maandag vrijdag 12:00 uur vrijdag 15:00 uur
dinsdag maandag 12:00 uur maandag 15:00 uur
woensdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur
donderdag woensdag 12:00 uur woensdag 15:00 uur
vrijdag donderdag 12:00 uur donderdag 15:00 uur
zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur
Economie/Carrière dinsdag maandag 12:00 uur maandag 14:00 uur
woensdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 14:00 uur
donderdag woensdag 12:00 uur woensdag 14:00 uur
vrijdag donderdag 12:00 uur donderdag 14:00 uur
zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 15:00 uur
Cultuur (Leven) maandag donderdag 12:00 uur vrijdag 15:00 uur
Cultuur (Media) dinsdag donderdag 15:00 uur maandag 15:00 uur
Cultuur (Film) woensdag vrijdag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur
Cultuur (Cultureel Supplement) donderdag maandag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur
Cultuur (Boeken) vrijdag maandag 12:00 uur donderdag 15:00 uur
Amsterdam zaterdag maandag 09:30 uur woensdag 10:00 uur
Rotterdam zaterdag maandag 09:30 uur woensdag 10:00 uur
Wetenschap zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur
Opinie & Debat zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur
Leven het Weekend zaterdag maandag 09:30 uur woensdag 10:00 uur
Huizen/Lifestyle zaterdag maandag 09:30 uur woensdag 10:00 uur

nrc.next op zaterdag
Product Verschijning Deadline reserveren Deadline materiaal
nrc.next op zaterdag zaterdag donderdag 10:00 uur donderdag 17:00 uur

Familieberichten
Plaatsing Sluitingstijd
maandag zondag voor 15:00 uur
dinsdag t/m zaterdag dag voor plaatsing voor 15:00 uur

NRC Huizen
Verschijning Deadline reserveren Deadline aanleveren Aanleveren
zaterdag (NRC Weekend) maandag 9:30 uur woensdag 10:00 uur via www.nrchuizen.nl

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan (bedrijfsonderdelen van) de Uitgever met betrekking tot advertenties  zijn deze Algemene Advertentievoorwaarden van NRC Media en de Regelen voor het Advertentie wezen (‘de Regelen’), zie www.stichtingrota.nl, van toepassing. De in de Regelen gedefinieerde en  gehanteerde begrippen gelden ook voor de overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Uitgever. Daar waar de  Advertentievoorwaarden afwijken van de Regelen, zullen de eerstgenoemde prevaleren. De samenstelling van de krant  en het overige advertentieaanbod bepalen de beschikbaarheid. Uitzonderlijke plaatsingsverzoeken zijn op aanvraag. De Advertentievoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (onder nummer 24280642) en de Regelen voor het Advertentiewezen zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Annulering
Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk plaats te vinden. Indien een reservering geannuleerd wordt na de geldende termijn, zijnde 3 dagen voor startdatum, bedragen de annuleringskosten 50% van de plaatsingskosten. Bij overmacht is e.e.a. ter beoordeling van de uitgever.

Meer weten?
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de afdeling Traffic. Zij zijn te bereiken op +31 (0)20 755 3051 en via traffic@nrc.nl.