Home / Specificaties print en online

Specificaties print en online

Op onderstaande pagina kunt u meer informatie vinden over het aanleveren van uw advertentie en de specificaties. Daarnaast vindt u overige praktische informatie. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de afdeling Traffic. Zij zijn te bereiken op +31 (0)20 755 3051 en via traffic@nrc.nl.

Facturatie

U kunt met uw vragen over facturen terecht bij de afdeling administratie. De afdeling is bereikbaar op het telefoonnummer 020 – 755 3219 of via email administratie@nrc.nl.

Specificaties en aanleveren print

Aanleveren
Advertenties kunt u reserveren bij de afdeling Traffic, te bereiken op +31 (0)20 755 3051 en via traffic@nrc.nl. Daarnaast heeft NRC Media een aanleverportal waar u als adverteerder zelf advertentiemateriaal kunt aanleveren en uploaden. De portal is gebruiksvriendelijk en biedt een snelle en makkelijke manier om uw advertentie aan te leveren. Tevens kunt u ook de status van het materiaal via de portaal volgen. U kunt zelf zien of het materiaal aan de reservering is gekoppeld of dat het nog de status in behandeling heeft. Dankzij de advertentieportal van NRC Media heeft u de reservering voortaan in eigen beheer. Klik hier om naar de NRC Media aanleverportal te gaan.

Specificaties
Onze digitale standaard voor advertentiebestanden is Certified PDF (cPDF). Denk daarnaast aan de volgende eisen:

 • Aanleveren zonder transparantie, zonder afloop en zonder paskruizen en snijtekens
 • Kleurprofiel Photoshop voor omzetten naar CMYK: ISOnewspaper26v4
 • Joboptions voor exporteren naar PDF in InDesign: NewspaperAds_1v4_IND4
 • Full colour-advertenties aanleveren in CMYK, 300 dpi, géén RGB
 • Zwart-wit advertenties aanleveren in grijswaarden, niet als CMYK of RGB
 • Voor technische vragen met betrekking tot het aanleveren van materiaal verwijzen wij u door naar printarena.nl

Specificaties en aanleveren online

Aanleveren
Materiaal voor online advertenties kunt u aanleveren via onlineadverteren@nrc.nl. Denk bij het aanleveren van materiaal voor een online advertentie aan de volgende eisen:

 • Indien Flash wordt gebruikt, dan als back-up altijd een .gif bestand aanleveren
 • Materiaal uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de campagne aanleveren. Bij het materiaal een werkende link (url) aanleveren. Materiaal kan worden aangeleverd als: HTML5, .gif, .jpg, fl ash of 3rd party tag
 • Bij NRC Media zijn templates aanwezig voor alle Rich Media formaten
 • De landingspagina van de advertentie dient in een nieuw venster geopend te worden

 

Specificaties en ClickTag-implementatie
De specificaties van online adverteren kunt u vinden in onze tariefkaart.

 • Deze methode garandeert dat de clicks op de uitingen kunen worden gemeten. Indien er een Flash-uiting wordt aangeleverd moet de volgende procedure gevolgd worden (werkt alleen bij Flash 4 en hoger)
 • Enterprise: Na het afronden van de grafische setting van het Flash-bestand moet het volgende nog gebeuren:
  1. De GetURL moet zijn: clickTag (géén clickTAG)
  2. De expression box moet gecheckt zijn
  3. Window moet als volgt ingesteld worden: _blank
Flash clicktag

on (release) {

getURL (clickTag,”blank”);

}

 

óf

on (release) {

getURL (_root.clickTag,”_blank”);

}

 • Geluid is toegestaan, mits User Initiated, met een frequency cap van 3 over de campagneperiode en geen loop.

Sluitingstijden

Per 14 februari 2017 gelden de volgende sluitingstijden voor NRC Doordeweeks, NRC Weekend, next zaterdag, Familieberichten en NRC Huizen.

NRC Doordeweeks & NRC Weekend

Product Verschijning Deadline reserveren Deadline materiaal
Nieuws nrc.next & NRC Handelsblad maandag vrijdag 12:00 uur vrijdag 15:00 uur
dinsdag maandag 12:00 uur maandag 15:00 uur
woensdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur
donderdag woensdag 12:00 uur woensdag 15:00 uur
vrijdag donderdag 12:00 uur donderdag 15:00 uur
Nieuws en weekoverzicht NRC Weekend zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur

Katernen

Product Verschijning Deadline reserveren Deadline materiaal
Economie/Sport maandag vrijdag 12:00 uur vrijdag 15:00 uur
dinsdag maandag 12:00 uur maandag 15:00 uur
woensdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur
donderdag woensdag 12:00 uur woensdag 15:00 uur
vrijdag donderdag 12:00 uur donderdag 15:00 uur
zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur
Economie/Carrière dinsdag maandag 12:00 uur maandag 14:00 uur
woensdag dinsdag 12:00 uur dinsdag 14:00 uur
donderdag woensdag 12:00 uur woensdag 14:00 uur
vrijdag donderdag 12:00 uur donderdag 14:00 uur
zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 15:00 uur
Cultuur (Leven) maandag donderdag 12:00 uur vrijdag 15:00 uur
Cultuur (Media) dinsdag donderdag 15:00 uur maandag 15:00 uur
Cultuur (Film) woensdag vrijdag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur
Cultuur (Cultureel Supplement) donderdag maandag 12:00 uur dinsdag 15:00 uur
Cultuur (Boeken) vrijdag maandag 12:00 uur donderdag 15:00 uur
Amsterdam zaterdag dinsdag 12:00 uur woensdag 16:00 uur
Rotterdam zaterdag dinsdag 12:00 uur woensdag 16:00 uur
Wetenschap zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur
Opinie & Debat zaterdag donderdag 12:00 uur donderdag 17:00 uur
Lux zaterdag maandag 12:00 uur woensdag 16:00 uur
Huizen/Lifestyle zaterdag maandag 12:00 uur woensdag 16:00 uur

next zaterdag

Product Verschijning Deadline reserveren Deadline materiaal
next zaterdag zaterdag donderdag 10:00 uur donderdag 17:00 uur

Familieberichten

Plaatsing Sluitingstijd
maandag zondag voor 15:00 uur
dinsdag t/m zaterdag dag voor plaatsing voor 15:00 uur

NRC Huizen

Verschijning Deadline reserveren Deadline aanleveren Aanleveren
zaterdag (NRC Weekend) maandag 12:00 uur woensdag 12:00 uur via www.nrchuizen.nl

Bewijsnummers

NRC Media heeft een eigen modern, digitaal bewijsnummeringssysteem. De bewijsnummers van NRC Media zijn hiermee beschikbaar via het online platform van digitale bewijsnummering, ePublisher. Dit is een samenwerking met de onafhankelijke partij Ebiquity. De introductie van digitale bewijsnummering levert u als adverteerder belangrijke voordelen op:

 • De advertenties kunnen direct op de dag van plaatsing worden bekeken (na 13.00 uur)
 • Digitale bewijsnummering geeft volledige (order)informatie
 • In één oogopslag is duidelijk om welke advertentie(s) het gaat
 • Op de dag van plaatsing ontvangt u een e-mail om het desbetreffende bewijsnummer online te bekijken.

Annulering

Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk plaats te vinden. Indien een reservering geannuleerd wordt na de geldende termijn, zijnde 3 dagen voor startdatum, bedragen de annuleringskosten 50% van de plaatsingskosten. Bij overmacht is e.e.a. ter beoordeling van de uitgever. Zie verder de Algemene Voorwaarden op nrcmedia.nl.

Algemene advertentievoorwaarden

Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan (bedrijfsonderdelen van) de Uitgever met betrekking tot advertenties  zijn deze Algemene Advertentievoorwaarden van NRC Media en de Regelen voor het Advertentie wezen (‘de Regelen’), zie www.stichtingrota.nl, van toepassing. De in de Regelen gedefinieerde en  gehanteerde begrippen gelden ook voor de overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Uitgever. Daar waar de  Advertentievoorwaarden afwijken van de Regelen, zullen de eerstgenoemde prevaleren. De samenstelling van de krant  en het overige advertentieaanbod bepalen de beschikbaarheid. Uitzonderlijke plaatsingsverzoeken zijn op aanvraag. De Advertentievoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (onder nummer 24280642) en de Regelen voor het Advertentiewezen zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.