nrc media logo

Persbericht: Mediahuis resultaten 2017

woensdag 7 maart 2018

PERSBERICHT MEDIAHUIS
Amsterdam, 5 maart 2018

 

2017 was een scharnierjaar voor ons bedrijf. Door de overname van Telegraaf Media Groep (TMG) en de inkanteling van de media-activiteiten die Corelio en Concentra nog in portefeuille hadden, zijn we een solide Belgisch-Nederlandse multimediale groep geworden. De verbreding van onze activiteiten en verdere uitbreiding in Nederland moeten ons toelaten om ook in de toekomst een leidende rol te blijven spelen in het snel evoluerende medialandschap.

Rekening houdend met de moeilijke marktsituatie hebben we in 2017 alsnog een goed resultaat neergezet. Dit had veel te maken met een bewuste kostenbeheersing en met de inspanningen die we allen samen hebben geleverd. Kijken we naar onze realisaties van vorig jaar, dan zien we een genuanceerd beeld. Enkele hoofdlijnen:

 • De advertentie-inkomsten van onze Belgische kranten stonden onder druk door een sterke daling in het nationale segment en de concurrentie van enkele grote internationale platformen (Google, Facebook). Stabiele en zelfs licht stijgende resultaten op de regionale advertentiemarkt en de classifiedsmarkt maakten dat de schade enigszins kon worden beperkt. In Nederland slaagde NRC erin om in een sterk dalende markt toch de advertentieomzet stabiel te houden.
 • De verkoop van onze populaire Belgische titels daalde met 3%, voornamelijk in de losse verkoop. Onze abonnementenverkoop bleef nagenoeg stabiel. Het aandeel digitale abonnementen groeide verder door met ongeveer 12%. Positieve uitschieters waren De Standaard en NRC met een stijging in hun totale verkoop van respectievelijk 0,4% en 4,3%.
 • De populaire titels Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg wisten hun positie in online bereik verder te versterken en zetten met de uitbouw van de ‘plus’-omgeving een belangrijke stap in het stimuleren van betalende digitale journalistiek.
 • Het belang van onze classifiedsactiviteiten in het globale resultaat van Mediahuis nam verder toe. Wij zullen dan ook extra blijven inzetten op die groeimarkten waar we vandaag al een stevige uitgangspositie hebben, onder meer door:
  • de verdere uitbouw van Zimmo (na de eerdere samenvoeging van Zimmo en Hebbes tot één sterk merk);
  • het verder versterken van de positie van Jobat in een stijgende markt;
  • onze strategische samenwerking met Jellow op de Belgische en Nederlandse jobmarkt.
 • Media Groep Limburg (MGL) zette met een REBITDA marge van 17,6% een sterk resultaat neer. De huis-aan-huisbladen van MGL hadden het moeilijk, maar hun dalende inkomsten werden gecompenseerd door onder meer nieuwe digitale inkomsten van De Limburger en het jobplatform Limburgvac.nl.
 • Bij TMG werd een herstelplan uitgewerkt dat nauwelijks 6 maanden na de overname zijn eerste vruchten heeft afgeworpen en resulteerde in een positieve bijdrage aan het netto resultaat van de groep.

Was 2017 een jaar met grote uitdagingen en moeilijk te voorspellen marktomstandigheden, dan kondigt 2018 zich niet anders aan. Wij hebben ons verzekerd van een stevige uitgangspositie om onze marktpositie te vrijwaren en verder te versterken. Maar wij zullen waakzaam en kostenbewust moeten blijven. De juiste keuzes maken zal meer dan ooit essentieel zijn. En hoeft het nog gezegd dat een brede service aan onze lezer en adverteerder en de verdere digitale transformatie van onze merken bepalend zullen zijn voor de toekomst en het succes van onze groep.