PERSBERICHT
Amsterdam, vrijdag 17 mei 2016

Voor NRC was 2015 een jaar van innovatie en verandering. Dat blijkt uit het jaarverslag van Mediahuis Nederland B.V. dat vrijdag 27 mei 2016 is gedeponeerd. Geïnspireerd door de dynamiek van de nieuwe eigenaar Mediahuis rolden directie en hoofdredactie de strategie die in 2013 werd gedefinieerd verder uit. Deze strategie rust op drie pijlers: NRC bouwt zijn digitale activiteiten uit, maar blijft investeren in papieren producten en wil het merk NRC verder vermarkten.

Het uitrollen van deze strategie was voor onze lezers en adverteerders in 2015 het duidelijkst te merken in twee belangrijke productinnovaties: een nieuwe nrc.next én een nieuwe site, nrc.nl. Die allebei in oktober werden gelanceerd.

Onze site nrc.nl
NRC was toe aan een nieuwe site en de ambities waren bijzonder hoog: de beste journalistieke site van Nederland maken, waarop we ál onze journalistiek helder, toegankelijk en overzichtelijk kunnen presenteren. Nooit eerder beschikten we over zo’n krachtig platform om onze journalistiek wereldwijd te verspreiden en zoveel lezers te bereiken. Kwaliteitsjournalistiek kost geld. Daarom is de toegang tot de site betaald. Abonnees van papieren NRC-publicaties hebben gratis toegang. Niet-abonnees vinden intussen hun weg naar NRC via een ‘zuiver’ digitaal abonnement.

Vernieuwde nrc.next
Op 8 oktober 2015 verscheen de nieuwe versie van onze ochtendkrant nrc.next. Veel lezers gaven te kennen dat ze de innovativiteit, helderheid en creativiteit van nrc.next heel erg konden waarderen, maar dat de dunne krant net te weinig aan de nieuwsbehoefte
beantwoordde. Daarom besloten we nrc.next uit te bouwen tot een complete ochtendkrant, dagelijks in twee katernen. Het eerste katern gidst de lezer in wat er echt speelt in Nederland en de wereld. Het tweede katern is een persoonlijk katern dat wil inspireren en betekenis wil geven aan het leven.

Aanpassing organisatie
De twee productinnovaties gingen gepaard met een vernieuwing van de organisatie van de redactie. Vroeger werden NRC Handelsblad, nrc.next, nrc.nl, NRCQ en NRC De Week gemaakt door deelredacties die grotendeels van elkaar gescheiden waren. Nu is de gehele redactie verantwoordelijk voor de verschillende NRC-podia, op papier en digitaal. Het betekent vooral dat de krant niet langer een ‘papieren’ en een ‘digitale’ redactie heeft, maar dat alle journalistiek gemaakt wordt voor digitaal én papier. Die omslag betekent zonder meer een historisch keerpunt.

Instroom nieuwe lezers
NRC spande zich in 2015 buitengewoon in om lezers het juiste abonnement te bezorgen. Door klantbeleving in het bedrijf centraal te zetten, is de beklijving van lezers fundamenteel verbeterd. Daardoor was de abonnee uitstroom op het laagste punt van de afgelopen vijf jaar. De instroom van nieuwe lezers was ook de hoogste in de afgelopen vijf jaar. Het volume aan afgesloten nieuwe contracten is in 2015 meer dan verdubbeld (+130%) ten opzichte van 2014.
Waar de abonnementenaantallen in de eerste helft van het jaar nog onder druk stonden, merkten we een significante verbetering vanaf de zomer. NRC Handelsblad eindigde het jaar met 3.000 abonnementen meer dan eind 2014. nrc.next slaagde erin om de daling te stoppen en eindigde met 2.000 exemplaren meer.

Advertentieafdeling
Organisatorisch ging in 2015 veel aandacht uit naar de uitbouw van de advertentieafdeling. De commerciële boodschap naar adverteerders en mediabureaus is versterkt. NRC bereikt met haar podia de hoogste selectiviteit in de doelgroep hoogopgeleide, kapitaalkrachtige lezers.

Financieel
Op financieel vlak kende het jaar 2015 verschillende gezichten. De omzet daalde met 3% naar €108,8 miljoen. Dit is het gevolg van lagere advertentie-inkomsten, een gemiddeld lagere stand van abonnementen en een verschuiving van abonnees naar digitale producten. Deze daling wordt meer dan goedgemaakt door lagere directe kosten. Dit heeft geresulteerd in een EBITDA van €18.2 miljoen. De directie kijkt met voorzichtige trots terug op 2015. De directie hecht er in het bijzonder aan om de medewerkers te danken, of ze nu vast verbonden zijn aan de onderneming of als freelancer werken. Zij zijn het die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het mooie parcours van NRC.

NRC Media
Rien van Beemen (CEO)
Peter Vandermeersch (Hoofdredacteur)
Wilbert Schutrups (CFO)