nrc media logo

Journalistiek Jaarverslag NRC 2017

dinsdag 9 januari 2018

Een nieuwsmedium zoals NRC levert niet alleen een financieel jaarverslag, maar júist ook een journalistiek verslag: per slot van rekening draait het bij ons allemaal om de inhoud en daarom willen wij ook verantwoording afleggen over die inhoud.

Wij zijn trots op de geschiedenis die terug reikt tot Amsterdam in 1828 (Algemeen Handelsblad) en Rotterdam in 1844 (Nieuwe Rotterdamsche Courant). Het is echter ook de toekomst die ons dagelijks bezighoudt; hoe blijft NRC ook in de 21e eeuw relevant voor haar lezers? Het antwoord op de vraag is even simpel als ingewikkeld: NRC en haar journalistiek is enkel relevant indien we die voortdurend aanpassen aan de behoefte van onze lezer en aan haar positie in het hele medialandschap.

Die opdracht is enkel urgenter en belangrijker geworden. In een wereld van Twitter en fake news, van snelle live duiding en lekkere soundbites probeert NRC het nieuws zo te brengen, te duiden en te analyseren dat de lezer zijn of haar mening kan vormen over de onderwerpen die er ècht toe doen.
In 2017 hebben we geprobeerd om twee essentiële waarden te combineren. Enerzijds zo dicht mogelijk bij onze journalistieke basisprincipes blijven; gedegen bronnenonderzoek, hoor en wederhoor, transparantie en zelfkritiek. Anderzijds willen we NRC voortdurend aanpassen en vernieuwen door nieuwe talenten te werven en nieuwe journalistieke technieken, zoals video’s, podcasts, live blogs etc in te zetten. NRC-journalistiek kent drie podia: op papier in de ochtend (nrc.next) en de middag (NRC Handelsblad) en uiteraard voortdurend op nrc.nl. Een groot deel van onze lezers schakelt al vele jaren moeiteloos over van het ene NRC-podium naar het andere.

NRC-lezers zijn nieuwsgierig; niet alleen naar het wie, wat, waar, wanneer, maar vooral ook het waaróm. Zij zijn bereid te betalen voor onze journalistiek, of we die nu brengen op papier of digitaal. Lezers die bijzonder betrokken zijn en die we in contact brengen met commerciële boodschappen. Dat doen we dagelijks op de meest effectieve wijze. De merkwaarden van NRC (kwaliteit, betrouwbaarheid, deskundigheid) zijn sterk. Het is die merkassociatie waar de adverteerder gebruik van kan maken door zijn boodschap te plaatsen op de podia van NRC.
Kwaliteit voeren we ook door in het uitserveren van onze advertenties: online weet u binnen welk umfeld uw advertentie staat en er wordt enkel een view in rekening gebracht als deze ook daadwerkelijk een mogelijkheid heeft gehad om door de lezer überhaupt gezien te worden.

Aan elk van de chefs van de deelredacties vroegen we een verhaal te kiezen waarop ze trots zijn. En ook de ombudsman, die ons elke week een soms confronterende spiegel voorhoudt, schreef voor dit jaarverslag een samenvattend stuk.

Ik bied u, mede namens onze Hoofdredactie, dit journalistieke jaarverslag aan. Omdat het bij ons allemaal begint met de inhoud.

Hartelijke groet,

Madelon Fortuin
Commercieel Directeur NRC

Journalistiek Jaarverslag NRC 2017Journalistiek Jaarverslag NRC 2017