Inspiratie

Het Nederlandse Rode Kruis

Door 28 maart 2017 Geen Reacties
Het Nederlandse Rode Kruis

De noodzaak van hulpverlening

Doelstelling

Wereldwijd worden ieder jaar 200 miljoen mensen getroffen door rampen. Per jaar 300 natuurrampen, waarvan de meeste het nieuws niet halen. 91% van de rampen blijft voor het grote publiek onopgemerkt. Het Rode Kruis helpt altijd. Zonder voorbehoud. Door gebrek aan aandacht zijn er vaak onvoldoende gelden en middelen voor de noodzakelijke humanitaire hulp. Ook kan hulp worden uitgebreid en verbeterd. Hiervoor is steun nodig van donateurs. Om een groot publiek te bereiken is Het Nederlandse Rode Kruis een samenwerking gestart met NRC Media.

Case Het Rode Kruis
Case Het Rode Kruis
Strategie

Een 12 pagina tellende bijlage bij NRC Handelsblad. De uitgave wordt meegestuurd met NRC Weekend (300.000 abonnees, 800.000 lezers). De krant is daarnaast doorgedrukt voor inzet als ondersteunend middel voor de face-to-face donateurwerving op straat en aan de deur.

Aanpak

De Stille Rampen Krant waarin rampen die normaal de krant niet halen worden belicht. De ramp en de impact voor de lokale bevolking wordt in beeld gebracht. Door het gebruik van grote beelden kunnen emoties worden belicht die moeilijk in woorden te omschrijven zijn.

Case Het Rode Kruis