nrc media logo

ING – Woonspecial

dinsdag 28 maart 2017

[divider line_type=”Small Line” line_thickness=”3″ divider_color=”accent-color” animate=”yes”]

Doelstelling

[divider line_type=”Small Line” line_thickness=”3″ divider_color=”accent-color” animate=”yes”]Het is tijd voor een langetermijnvisie op de woningmarkt waarin bekeken wordt waar de knelpunten zitten en hoe deze – in samenhang met elkaar – verholpen kunnen worden. In een special gewijd aan de woningmarkt gaat ING in op deze problematiek en draagt zij haar visie uit. Naast de eigen visie is er ruimte voor de visie van andere woningmarktexperts, zoals NVM en VEH, en van macro-economen. Ook is er expliciet ruimte voor de meningen en de ervaringen van woningzoekenden en huizenbezitters.[image_with_animation image_url=”19960″ alignment=”” animation=”Fade In” box_shadow=”none” max_width=”100%”][image_with_animation image_url=”19960″ alignment=”” animation=”Fade In” box_shadow=”none” max_width=”100%”]

Strategie en aanpak

[divider line_type=”Small Line” line_thickness=”3″ divider_color=”accent-color” animate=”yes”]In de woonspecial biedt ING, via een customer-journey, zowel een helder overzicht op hoofdlijnen als ook een koppeling naar concrete voorbeelden en concrete situaties. ING maakt de combinatie tussen ‘macro’ en ‘micro’ door visiestukken af te wisselen met testimonials van echte mensen. ING toont hiermee een integrale visie voor de problemen op de woningmarkt. De complexiteit daarvan is groot, net als de samenhang tussen deelproblemen.
Een blijvende oplossing richt zich op alle facetten. Het belang van de consument staat in de visie van ING voorop.

Om aandacht te genereren voor de visie en expertise van ING over de woningmarkt, is gebruik gemaakt van diverse uitingen. Allereerst is gekozen voor een commercieel/redactionele bijlage over de woningmarkt die verspreid werd in de hele oplage van NRC Weekend (300.000) op zaterdag 30 juni. Via een voorpaginabanner werd deze bijlage extra aangekondigd. De bijlage is tevens in 75.000 stuks verspreid over 4 grote ING-kantoren in Nederland ook om de klanten van ING direct in contact te brengen met dit onderwerp. Verder is via een expanded video advertentie op nrc.nl uitleg gegeven over de bijlage en werd de optie tot direct downloaden gegeven, voor de hele bijlage of afzonderlijke artikelen.

Resultaten

[divider line_type=”Small Line” line_thickness=”3″ divider_color=”accent-color” animate=”yes”]In de periode van 2 juli 2012 tot en met 21 augustus werd de video advertentie op nrc.nl 3 keer per dag vertoond. Dit leverde ruim 678.000 impressies op en 773 kliks. Iedere bezoeker van nrc.nl is ruim 1,2 keer geconfronteerd met de advertentie.[image_with_animation image_url=”19960″ alignment=”” animation=”Fade In” box_shadow=”none” max_width=”100%”][nectar_btn size=”small” button_style=”regular” button_color_2=”Accent-Color” icon_family=”none” url=”https://www.nrcmedia.nl/maatwerk/inspiratie/” text=”Bekijk meer cases”]