Home / Facturatie

Facturatie

U kunt met uw vragen over facturen terecht bij de afdeling administratie. De afdeling is bereikbaar op het telefoonnummer 020 – 755 3219 of via email administratie@nrc.nl.

Bewijsnummers

NRC Media heeft een eigen modern, digitaal bewijsnummering systeem. De bewijsnummers van NRC Media zijn beschikbaar via het online platform van digitale bewijsnummering, ePublisher. Een samenwerking met de onafhankelijke partij Ebiquity.

De introductie van digitale bewijsnummering levert uw als adverteerder belangrijke voordelen op:

• de advertenties kunnen direct op de dag van plaatsing worden bekeken (na 13.00 uur)
• digitale bewijsnummering geeft volledige (order) informatie
• in één oogopslag is duidelijk om welke advertentie(s) het gaat
• deze dienst wordt u gratis aangeboden

Daarnaast zijn er ook belangrijke voordelen met betrekking tot het milieu:

• minder papierverbruik
• minder transportkosten
• als gevolg hiervan minder energieverbruik

Algemene Advertentievoorwaarden

Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan (bedrijfsonderdelen van) de Uitgever met betrekking tot advertenties zijn deze Algemene Advertentievoorwaarden van NRC Media BV, zie ook www.nrcmedia.nl en de Regelen voor het Advertentiewezen (“de Regelen”), zie www.stichtingrota.nl, van toepassing. De in de Regelen gedefinieerde en gehanteerde begrippen gelden ook voor de overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Uitgever. Daar waar de Advertentievoorwaarden afwijken van de Regelen, zullen de eerstgenoemde prevaleren. De Advertentievoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (onder nummer 24280642) en de Regelen voor het Advertentiewezen zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Download hier de uitgebreide versie van de Algemene Advertentievoorwaarden van NRC Media BV.

Aanleveren materiaal

Aanleveren via NRC advertentieportal
NRC Media heeft een nieuw portal geïntroduceerd waar u als adverteerder zelf advertentiemateriaal kunt aanleveren en uploaden. De portal is gebruiksvriendelijk en biedt een snelle en makkelijke manier om uw advertentie aan te leveren. Tevens kunt u ook de status van het materiaal via de portaal volgen. U kunt zelf zien of het materiaal aan de reservering is gekoppeld of dat het nog de status in behandeling heeft. Dankzij de advertentieportal van NRC Media heeft u de reservering voortaan in eigen beheer. Klik hier om naar de NRC advertentieportal te gaan.

Onze digitale standaard voor advertentiebestanden is: certified pdf (cPDF).
• aanleveren zonder transparantie, zonder paskruizen
• FC advertenties (300 dpi) aanleveren in CMYK, géén RGB

Advertenties kunnen worden aangeleverd via de aanleverportal van NRC Media of via email op traffic@nrc.nl. Voor technische vragen met betrekking tot het aanleveren van materiaal verwijzen we u door naar www.printarena.nl