Home / Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Nrcmedia.nl is een activiteit van NRC Media BV. Deze website heeft als doel adverteerders en medewerkers van media- en reclamebureaus te informeren over de (advertentie) producten van NRC Media BV.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan ingediende gegevens hangen af van ieders persoonlijke situatie. NRC Media wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. NRC Media aanvaardt evenwel op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de op deze site aangeboden informatie. De informatie die voor de gebruiker van belang is, dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden, NRC Media stelt dat zeer op prijs!

NRC Media BV is niet aansprakelijk voor storingen in de toegankelijkheid van de site.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de site van NRC Media en bent u gebonden aan de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. NRC Media is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Auteursrechten

NRC Media bezit het auteursrecht op de informatie die via www.nrcmedia.nl wordt verstrekt, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze sitel. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van NRC Media en haar toeleveranciers op de inhoud van nrcmedia.nl. Het auteursrecht geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand*, gewijzigd of door anderen dan de producent openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze. U kunt contact opnemen met NRC Media voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

* Met uitzondering van de aangegeven downloadbestanden t.b.v. eigen gebruik.