nrc media logo

De NRC-lezer in vier leeftijdssegmenten

dinsdag 3 januari 2017

De NRC-lezer is hoogopgeleid en kapitaalkrachtig. Maar op welke manier consumeren zij nieuws en kwaliteitsjournalistiek en in welke onderwerpen hebben zij interesse? Door middel van een lezersonderzoek in samenwerking met Livework Studio is de NRC-doelgroep onderzocht. Met behulp van het onderzoek en reguliere NOM-data zijn vier leeftijdssegmenten gedefinieerd met verschillende behoeften en manieren hoe ze journalistiek en advertenties consumeren. Het onderzoek heeft geleid tot interessante inzichten voor u als adverteerder. Onderstaand worden de segmenten kort beschreven, bekijk hier de volledige factsheet.

De doelgroep van NRC
De NRC-lezer is iets vaker een man en bevindt zich in de hoogste sociale klasse. 80% van de doelgroep valt in sociale klasse AB1. 76% van de NRC-lezers is hoogopgeleid, ten opzichte van het Nederlands gemiddelde van  24%.
Van de printlezers valt 27% in de doelgroep van 35-54 jaar, de helft is ouder dan 55 jaar. De online lezers zijn een stuk jonger. Ruim een derde is jonger dan 34 jaar. De grootste groepen bestaan uit tweepersoonshuishoudens zonder kinderen óf kinderen die al het huis uit zijn. De helft van de abonnees heeft een papieren abonnement (met gratis online toegang). Een kwart van de lezers heeft doordeweeks een digitaal abonnement en leest in het weekend de krant op papier. Ruim 10% heeft een volledig digitaal abonnement.
De NRC-lezer wil vooral artikelen lezen die handelen over buitenlands nieuws, politiek, wetenschap, economie & financiën en boeken.

Als we dieper inzoomen op de verschillende leeftijdscategorieën kunnen we een aantal interessante verschillen constateren.

NRC-lezer 20-35 jaar
Bij de 20-35 jarigen heeft 19% een volledig digitaal abonnement en 42% leest de krant doordeweeks digitaal en in het weekend op papier. Zij maken veel gebruik van de website, de app of lezen de digitale replica. Zij zijn meer dan gemiddeld geïnteresseerd in artikelen over globalisering en carrière. Deze lezersgroep vindt het aantrekkelijk als advertenties humor bevatten (40%) en belangrijk dat advertenties aansluiten bij de actualiteit.

NRC-lezer 36-50 jaar
Ook de lezersgroep 36-50 jarigen heeft relatief vaak een abonnement waarbij ze doordeweeks digitaal lezen en in het weekend de papieren krant. Ook zij maken vaker gebruik van de website of de app dan de oudere lezers. Deze lezersgroep is, naast carrière, meer dan gemiddeld geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. Wat betreft advertenties vinden zij het belangrijk dat advertenties visueel aantrekkelijk zijn, dat ze informeren en humor bevatten.

NRC-lezer 51-65 jaar en 65+ jaar
De oudere leeftijdsgroep heeft duidelijk een ander gedrag dan de jongere lezersgroepen. Het overgrote merendeel heeft voorkeur voor de papieren krant. De 65 plussers maken zeer weinig gebruik van de website of de app. Zij zijn vooral geïnteresseerd  in buitenlands nieuws, politiek, economie & financiën. Zij vinden het belangrijk dat een advertentie hen informeert en voordeel biedt. De groep 51-65 jarigen vindt het ook belangrijk dat een advertentie visueel aantrekkelijk is. De 65 plussers vinden daarnaast humor belangrijk.

 

Bronnen:  NOM Print Monitor 2015-II 2016-I; Lezersonderzoek Livework Studio 2016