nrc media logo

Advertentiespecificaties en sluitingstijden

Algemene informatie


Algemene voorwaarden
Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan (bedrijfsonderdelen van) de Uitgever met betrekking tot advertenties zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van NRC Media en de Regelen voor het Advertentie wezen (‘de Regelen’), zie www.stichtingrota.nl, van toepassing. De in de Regelen gedefinieerde en  gehanteerde begrippen gelden ook voor de overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Uitgever. Daar waar de Advertentievoorwaarden afwijken van de Regelen, zullen de eerstgenoemde prevaleren. De samenstelling van de krant en het overige advertentieaanbod bepalen de beschikbaarheid. Uitzonderlijke plaatsingsverzoeken zijn op aanvraag. De Advertentievoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (onder nummer 24280642) en de Regelen voor het Advertentiewezen zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Annulering
Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk plaats te vinden. Indien een reservering geannuleerd wordt na de geldende termijn, zijnde 3 dagen voor startdatum, bedragen de annuleringskosten 50% van de plaatsingskosten. Bij overmacht is e.e.a. ter beoordeling van de uitgever.

Bewijsnummers
NRC Media heeft een eigen modern, digitaal bewijsnummeringssysteem. De bewijsnummers van NRC Media zijn hiermee beschikbaar via het online platform van digitale bewijsnummering, ePublisher. Dit is een samenwerking met de onafhankelijke partij Ebiquity.

De introductie van digitale bewijsnummering levert u als adverteerder belangrijke voordelen op:
• De advertenties kunnen direct op de dag van plaatsing worden bekeken (na 13:00 uur)
• Digitale bewijsnummering geeft volledige (order)informatie
• In één oogopslag is duidelijk om welke advertentie(s) het gaat
• Op de dag van plaatsing ontvangt u een e-mail om het desbetreffende bewijsnummer online te bekijken.

Facturatie advertentiemarkt
U kunt met uw vragen over facturen terecht bij de afdeling administratie. De afdeling is bereikbaar op het telefoonnummer +31(0)20 – 755 3219 of per e-mail via administratie@nrc.nl.

Aanleverspecificaties print


Aanleveren printadvertenties
Advertenties kunt u bij ons aanleveren via het e-mailadres traffic@nrc.nl.

Specificaties print
Onze digitale standaard voor advertentiebestanden is Certified PDF (cPDF). Denk daarnaast aan de volgende eisen:

• Aanleveren zonder transparantie, zonder afloop en zonder paskruizen en snijtekens
• Kleurprofiel Photoshop omzetten naar CMYK: ISOnewspaper26v4
• Joboptions voor exporteren naar PDF in InDesign: NewspaperAds_1v4_IND4
• Full colour-advertenties aanleveren in CMYK, 300 dpi, géén RGB
• Zwart-wit advertenties aanleveren in grijswaarden, niet als CMYK of RGB

Voor technische vragen met betrekking tot het aanleveren van materiaal verwijzen wij u door naar printarena.nl.

Specificaties Het Blad bij NRC

• Materiaal aanleveren als certified pdf in CMYK
• Zwart-wit advertenties aanleveren in grijswaarden, niet als CMYK
• Kleurprofiel: PSO_MFC_Paper_eci.icc
• Voorinstelling Adobe PDF: HetBladNRC.joboptions
• De afloop bedraagt 3 mm, aan te leveren ZONDER drukkersmarkeringen

Voor de sluitingsdata voor Het Blad bij NRC verwijzen we u graag door naar onze tarievenpagina.

Aanleverspecificaties online


Aanleveren online advertenties
Materiaal voor online advertenties kunt u aanleveren via het e-mailadres a.kleijnen@nrc.nl of/en naar onlinetraffic@nrc.nl. Denk bij het aanleveren van materiaal voor een online advertentie aan de volgende eisen:

• Materiaal uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de campagne aanleveren. Bij het materiaal een werkende link (URL) aanleveren.
• Materiaal kan worden aangeleverd als: HTML5, .gif, .jpg of 3rd party tag
• Bij NRC Media zijn templates aanwezig voor alle Rich Media-formaten
• De landingspagina van de advertentie dient in een nieuw venster geopend te worden
• Geluid is toegestaan, mits User Initiated, met een frequency cap van 3 over de campagneperiode en geen loop

Specificaties online
De specificaties van online adverteren kunt u onderstaand vinden. Voor overige vragen kunt u mailen naar sales@nrc.nl.

ClickTag-implementatie
Bij het gebruik van een HTML5-banner dient u de volgende code in het bestand te verwerken. Opmerking: om deze aanpassingen te doen is een text editor nodig. Wij raden hiervoor Sublime Text aan.

Stap 1: Link het script van AppNexus aan de banner
Voeg de AppNexus HTML5 Library toe in de <head> van het index.html bestand. Dit doet u door de volgende <script>-tag de kopiëren en plakken tussen <head> en </head>.

<script type="text/javascript" src="https://acdn.adnxs.com/html5-lib/1.3.0/appnexus-html5-lib.min.js"></script>

Stap 2: Verwijs de banner naar het script uit stap 1
Door de volgende code te gebruiken en het klikbare element (meestal <a href…>) als weergegeven over te nemen, verwijst het klikbare element naar het script uit stap 1.

<body>

<a href="javascript:void(0)" onClick="window.open(APPNEXUS.getClickTag(), '_blank');">

<!— De code van de banner komt hier -->

</a>

</body>

Stap 3: Testen
Sla het .html-bestand op en open het in uw webbrowser. Voeg ?clickTag=https://www.nrc.nl toe aan het eind van de URL in de adresbalk.
Ververs de pagina en klik op de banner. Onze website, nrc.nl, zou moeten openen in een nieuw venster van uw browser.

Reguliere sluitingstijden


Hieronder vindt u de reguliere sluitingstijden voor NRC Doordeweeks en NRC Weekend, alle katernen, Het Blad bij NRC en de familieberichtenpagina.

Let op: vanwege de aankomende feestdagen hanteren wij afwijkende sluitingstijden voor advertenties en familieberichten. Hier vindt u de afwijkende sluitingstijden.

ProductVerschijningDeadline reserverenDeadline materiaal
Nieuws doordeweeksmaandagvrijdag 12.00 uurvrijdag 15.00 uur
dinsdagmaandag 12.00 uurmaandag 15.00 uur
woensdagdinsdag 12.00 uurdinsdag 15.00 uur
donderdagwoensdag 12.00 uurwoensdag 15.00 uur
vrijdagdonderdag 12.00 uurdonderdag 15.00 uur
Nieuws en weekoverzicht
NRC Weekend
zaterdagdonderdag 12.00 uurdonderdag 17.00 uur

Katernen

ProductVerschijningDeadline reserverenDeadline materiaal
Economie/Sportmaandagvrijdag 12.00 uurvrijdag 15.00 uur
dinsdagmaandag 12.00 uurmaandag 15.00 uur
woensdagdinsdag 12.00 uurdinsdag 15.00 uur
donderdagwoensdag 12.00 uurwoensdag 15.00 uur
vrijdagdonderdag 12.00 uurdonderdag 15.00 uur
zaterdagdonderdag 12.00 uurdonderdag 17.00 uur
Economie/Carrièredinsdagmaandag 12.00 uurmaandag 14.00 uur
woensdagdinsdag 12.00 uurdinsdag 14.00 uur
donderdagwoensdag 12.00 uurwoensdag 14.00 uur
vrijdagdonderdag 12.00 uurdonderdag 14.00 uur
zaterdagdonderdag 12.00 uurdonderdag 15.00 uur
Cultuur (Leven)maandagdonderdag 12.00 uurvrijdag 15.00 uur
Cultuur (Media)dinsdagdonderdag 15.00 uurmaandag 15.00 uur
Cultuur (Film)woensdagvrijdag 12.00 uurdinsdag 15.00 uur
Cultuur (Cultureel Supplement)donderdagmaandag 12.00 uurdinsdag 15.00 uur
Cultuur (Boeken)vrijdagmaandag 12.00 uurdonderdag 15.00 uur
Amsterdamzaterdagmaandag 09.30 uurwoensdag 10.00 uur
Rotterdamzaterdagmaandag 09.30 uurwoensdag 10.00 uur
Wetenschapzaterdagdonderdag 12.00 uurdonderdag 17.00 uur
Opinie & Debatzaterdagdonderdag 12.00 uurdonderdag 17.00 uur
Leven het Weekendzaterdagmaandag 09.30 uurwoensdag 10.00 uur
Huizen/Lifestylezaterdagmaandag 09.30 uurwoensdag 10.00 uur

Het Blad bij NRC

EditieVerschijningDeadline reserverenDeadline materiaal
#48 zaterdag 6 februari 2021maandag 18 januari 2021vrijdag 22 januari 2021
#49 Modezaterdag 6 maart 2021maandag 15 februari 2021vrijdag 19 februari 2021
#50 Designzaterdag 3 april 2021maandag 15 maart 2021vrijdag 19 maart 2021
#51zaterdag 1 mei 2021dinsdag 12 april 2021vrijdag 16 april 2021
#52zaterdag 5 juni 2021maandag 17 mei 2021vrijdag 21 mei 2021
#53zaterdag 3 juli 2021maandag 14 juni 2021vrijdag 18 juni 2021
#54 Modezaterdag 4 september 2021maandag 16 augustus 2021vrijdag 20 augustus 2021
#55 Designzaterdag 2 oktober 2021maandag 13 september 2021vrijdag 17 september 2021
#56zaterdag 6 november 2021maandag 18 oktober 2021vrijdag 22 oktober 2021
#57 Feestdagenzaterdag 4 december 2021maandag 15 november 2021vrijdag 19 november 2021

Familieberichten

PlaatsingSluitingstijd
maandagzondag voor 15.00 uur
dinsdag t/m zaterdagdag voor plaatsing voor 15.00 uur

Meer informatie

Neem voor meer informatie of als u vragen heeft contact op met onze afdeling Traffic & Sales Support.