nrc media logo

Advertentiespecificaties en sluitingstijden

Algemene informatie


Algemene voorwaarden
Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan (bedrijfsonderdelen van) de Uitgever met betrekking tot advertenties zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van NRC Media en de Regelen voor het Advertentie wezen (‘de Regelen’), zie www.stichtingrota.nl, van toepassing. De in de Regelen gedefinieerde en  gehanteerde begrippen gelden ook voor de overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Uitgever. Daar waar de Advertentievoorwaarden afwijken van de Regelen, zullen de eerstgenoemde prevaleren. De samenstelling van de krant en het overige advertentieaanbod bepalen de beschikbaarheid. Uitzonderlijke plaatsingsverzoeken zijn op aanvraag. De Advertentievoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (onder nummer 24280642) en de Regelen voor het Advertentiewezen zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Annulering
Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk plaats te vinden. Indien een reservering geannuleerd wordt na de geldende termijn, zijnde 3 dagen voor startdatum, bedragen de annuleringskosten 50% van de plaatsingskosten. Bij overmacht is e.e.a. ter beoordeling van de uitgever.

Bewijsnummers
NRC Media heeft een eigen modern, digitaal bewijsnummeringssysteem. De bewijsnummers van NRC Media zijn hiermee beschikbaar via het online platform van digitale bewijsnummering, ePublisher. Dit is een samenwerking met de onafhankelijke partij Ebiquity.

De introductie van digitale bewijsnummering levert u als adverteerder belangrijke voordelen op:
• De advertenties kunnen direct op de dag van plaatsing worden bekeken (na 13:00 uur)
• Digitale bewijsnummering geeft volledige (order)informatie
• In één oogopslag is duidelijk om welke advertentie(s) het gaat
• Op de dag van plaatsing ontvangt u een e-mail om het desbetreffende bewijsnummer online te bekijken.

 

Facturatie advertentiemarkt
U kunt met uw vragen over facturen terecht bij de afdeling administratie. De afdeling is bereikbaar op het telefoonnummer +31(0)20 – 755 3219 of per e-mail via administratie@nrc.nl.

Aanleverspecificaties print


Aanleveren printadvertenties
Advertenties kunt u bij ons aanleveren via het e-mailadres traffic@nrc.nl.

Specificaties print
Onze digitale standaard voor advertentiebestanden is Certified PDF (cPDF). Een advertentie moet voldoen aan de volgende eisen:

• Aanleveren zonder paskruizen en snijtekens
• Kleurprofiel Photoshop voor omzetten naar CMYK: ISOnewspaper26v4
• Joboptions voor exporteren naar PDF in InDesign: GWG2015_NewspaperAds_CMYK of NewspaperAds_1v4_IND4 (verouderde versie)
• Full colour-advertenties aanleveren in CMYK, 200 dpi, géén RGB
• Zwart-wit advertenties aanleveren in grijswaarden, niet als CMYK of RGB

Voor technische vragen met betrekking tot het aanleveren van materiaal verwijzen wij u door naar printarena.nl.

Specificaties NRC Magazine

Formaat magazine: 220x285 mm, 440x285 mm
• Materiaal aanleveren als certified pdf in CMYK
• Zwart-wit advertenties aanleveren in grijswaarden, niet als CMYK
• Kleurprofiel: PSO_MFC_Paper_eci.icc
• Voorinstelling Adobe PDF: MagazineAds_1v4.joboptions
• De afloop bedraagt 3 mm, aan te leveren ZONDER drukkersmarkeringen

Klik hier voor alle sluitingsdata van NRC Magazine

 

Voor vragen over onze printspecificaties kunt u contact opnemen met onze afdeling Traffic & Sales Support via traffic@nrc.nl.

Aanleverspecificaties online


Aanleveren online advertenties
Materiaal voor online advertenties kunt u aanleveren via onlinetraffic@nrc.nl. Denk bij het aanleveren van materiaal voor een online advertentie aan de volgende eisen:

• Materiaal uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de campagne aanleveren. Bij het materiaal een werkende link (URL) aanleveren.
• Materiaal kan worden aangeleverd als: HTML5, .gif, .jpg of 3rd party tag
• Bij NRC Media zijn templates aanwezig voor alle Rich Media-formaten
• De landingspagina van de advertentie dient in een nieuw venster geopend te worden
• Geluid is toegestaan, mits User Initiated, met een frequency cap van 3 over de campagneperiode en geen loop

Specificaties online
De specificaties van online adverteren kunt u onderstaand vinden. Voor overige vragen kunt u mailen naar sales@nrc.nl.

ClickTag-implementatie
Bij het gebruik van een HTML5-banner dient u de volgende code in het bestand te verwerken. Opmerking: om deze aanpassingen te doen is een text editor nodig. Wij raden hiervoor Sublime Text aan.

Stap 1: Link het script van AppNexus aan de banner
Voeg de AppNexus HTML5 Library toe in de <head> van het index.html bestand. Dit doet u door de volgende <script>-tag de kopiëren en plakken tussen <head> en </head>.

<script type="text/javascript" src="https://acdn.adnxs.com/html5-lib/1.3.0/appnexus-html5-lib.min.js"></script>

Stap 2: Verwijs de banner naar het script uit stap 1
Door de volgende code te gebruiken en het klikbare element (meestal <a href…>) als weergegeven over te nemen, verwijst het klikbare element naar het script uit stap 1.

<body>

<a href="javascript:void(0)" onClick="window.open(APPNEXUS.getClickTag(), '_blank');">

<!— De code van de banner komt hier -->

</a>

</body>

 

Stap 3: Testen
Sla het .html-bestand op en open het in uw webbrowser. Voeg ?clickTag=https://www.nrc.nl toe aan het eind van de URL in de adresbalk.
Ververs de pagina en klik op de banner. Onze website, nrc.nl, zou moeten openen in een nieuw venster van uw browser.

Reguliere sluitingstijden


Hieronder vindt u de reguliere sluitingstijden voor NRC Doordeweeks en NRC Weekend, alle katernen, NRC Magazine en de familieberichtenpagina.

Product Verschijning Deadline reserveren Deadline materiaal
Nieuws doordeweeks maandag vrijdag 12.00 uur vrijdag 15.00 uur
  dinsdag maandag 12.00 uur maandag 15.00 uur
  woensdag dinsdag 12.00 uur dinsdag 15.00 uur
  donderdag woensdag 12.00 uur woensdag 15.00 uur
  vrijdag donderdag 12.00 uur donderdag 15.00 uur
Nieuws en weekoverzicht
NRC Weekend
zaterdag donderdag 12.00 uur donderdag 17.00 uur

Katernen

Product Verschijning Deadline reserveren Deadline materiaal
Economie/Sport maandag vrijdag 12.00 uur vrijdag 15.00 uur
  dinsdag maandag 12.00 uur maandag 15.00 uur
  woensdag dinsdag 12.00 uur dinsdag 15.00 uur
  donderdag woensdag 12.00 uur woensdag 15.00 uur
  vrijdag donderdag 12.00 uur donderdag 15.00 uur
  zaterdag donderdag 12.00 uur donderdag 17.00 uur
Economie/Carrière dinsdag maandag 12.00 uur maandag 14.00 uur
  woensdag dinsdag 12.00 uur dinsdag 14.00 uur
  donderdag woensdag 12.00 uur woensdag 14.00 uur
  vrijdag donderdag 12.00 uur donderdag 14.00 uur
  zaterdag donderdag 12.00 uur donderdag 15.00 uur
Cultuur (Leven) maandag donderdag 12.00 uur vrijdag 15.00 uur
Cultuur (Media) dinsdag donderdag 15.00 uur maandag 15.00 uur
Cultuur (Film) woensdag vrijdag 12.00 uur dinsdag 15.00 uur
Cultuur (Cultureel Supplement) donderdag maandag 12.00 uur dinsdag 15.00 uur
Cultuur (Boeken) vrijdag maandag 12.00 uur donderdag 15.00 uur
Amsterdam zaterdag maandag 09.30 uur woensdag 10.00 uur
Rotterdam zaterdag maandag 09.30 uur woensdag 10.00 uur
Wetenschap zaterdag donderdag 12.00 uur donderdag 17.00 uur
Opinie & Debat zaterdag donderdag 12.00 uur donderdag 17.00 uur
Leven het Weekend zaterdag maandag 09.30 uur woensdag 10.00 uur
Huizen/Lifestyle zaterdag maandag 09.30 uur woensdag 10.00 uur

Overige sluitingstijden


NRC Magazine 2022

Editie Verschijning Deadline reserveren Deadline materiaal
#5 Mannen zaterdag 5 februari  maandag 17 januari vrijdag 21 januari
#6 Mode zaterdag 5 maart maandag 14 februari vrijdag 18 februari
#7 Design zaterdag 2 april maandag 14 maart vrijdag 18 maart
#8 Onderweg  zaterdag 7 mei maandag 18 april  vrijdag 22 april
#9  zaterdag 4 juni maandag 16 mei vrijdag 20 mei
#10  zaterdag 2 juli maandag 13 juni vrijdag 17 juni
#11 Mode  zaterdag 3 september maandag 15 augustus vrijdag 19 augustus
#12 Design  zaterdag 1 oktober maandag 12 september  vrijdag 16 september
#13   zaterdag 5 november maandag 17 oktober vrijdag 21 oktober
#14 Feestdagen   zaterdag 3 december maandag 14 november vrijdag 18 november 

Familieberichten

Plaatsing Sluitingstijd
maandag zondag voor 15.00 uur
dinsdag t/m zaterdag dag voor plaatsing voor 15.00 uur

Meer informatie

Neem voor meer informatie of als u vragen heeft contact op met onze afdeling Traffic & Sales Support.